m. palatopharyngeus

začátek
a) fasciculus anterior - zadní část palatum durum, horní plocha aponeurosis palatini
b) fasciculus posterior - zadní část aponeurosis palatina

průběh
oba svazky jsou rozděleny úponem m. levator veli palatini a posléze se spojují

úpon
zadní okraj cartilago thyroidea
stěna hltanu

funkce
zdvihá a zkracuje hltan při polykání, snižuje měkké patro

inervace
r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)

poznámka
podmiňuje ve sliznici arcus palatopharyngeus

m. salpingopharyngeus

začátek
dolní plocha cartilago tubae auditivae při jejím ostium pharyngeum

průběh
 

úpon
splývá s m. palatopharyngeus

funkce
zdvihá horní laterální stěnu hltanu při polykání

inervace
r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)

poznámka
vyzdvihuje stejnojmenou řasu v hltanu

m. stylopharyngeus

začátek
processus styloideus ossis temporalis

průběh
ventrokaudálně

úpon
stěna hltanu mezi m. constrictor pharyngis superior et medius,
některé snopce až na plica glossoepiglottica lateralis a zadní plochu cartilago thyroidea

funkce
zdvihá hltan při polykání a řeči

inervace
n. glossopharyngeus (r. musculi stylopharyngei)

poznámka
 

m. constrictor pharyngis inferior

začátek
a) pars thyropharyngea - cornu inferius cartilaginis thyroideae
b) pars cricopharyngea - strana cartilago cricoidea

průběh
vějířovitě se rozbíhá

úpon
raphe pharyngis

funkce
stahuje hltan, a tím sousto do jícnu

inervace
r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)
r. externus n. laryngei sup. (n. vagus)

poznámka
 

m. constrictor pharyngis medius

začátek
a) pars chondropharyngea - cornu minus ossis hyoidei, dolní část ligamentum stylohyoideum
b) pars ceratopharyngea - cornu majus ossis hyoidei

průběh
vějířovitě se rozbíhá

úpon
raphe pharyngis

funkce
stahuje hltan, a tím sousto do jícnu

inervace
r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)

poznámka
 

m. constrictor pharyngis superior

začátek
a) pars pterygopharyngea - hamulus pterygoideus, lamina medialis processus pterygoidei
b) pars buccopharyngea - raphe pterygomandibularis
c) pars mylopharyngea - zadní část linea mylohyoidea
d) pars glossopharyngea - laterální okraj jazyka (m. transversus linguae)

průběh
obkružuje hltan

úpon
raphe pharyngis, tuberculum pharyngeum ossis occipitalis

funkce
stahuje hltan, a tím sousto do jícnu, kraniální část brání vnimnutí potravy do dutiny nosní

inervace
r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)

poznámka
svazek vláken odstupuje ze svěrače a připojuje se laterálně od m. levator veli palatini k horní ploše aponeurosis palatini a podmiňuje ve sliznici při zvednutém měkkém patře "Passavantův val", jenž uzavírá při polykání nosohltan