m. arytenoideus transversus

začátek
zadní plochy processus musculares cartilaginum arytenoidarum

průběh
příčně

úpon
nepárový sval mezi oběma hlasivkovými chrupavkami

funkce
přibližuje obě cratilagines arytenoideae, a tím zužuje zadní část hlasivkové štěrbiny

inervace
n. laryngeus reccurens (n. vagus)

poznámka
 

m. arytenoideus obliquus

začátek
a) m. arytenoideus obliquus - zadní plocha processus muscularis cartilaginis arytenoideae
b) pars aryepiglottica - apex druhostranné cartilago arytenoidea

průběh
mediokraniálně (svaly obou stran se kříží)

úpon
a) apex cartilaginis arytenoideae protilehlé strany
b) laterální okraj epiglottis, ligamentum thyroepiglotticum

funkce
a) addukce plicae aryepiglotticae
b) přitahují cart. arytenoidea k epiglottis a zužují vstup do hrtanu

inervace
n. laryngeus reccurens (n. vagus)

poznámka
b) podmiňuje ve sliznici plica aryepiglottica

m. cricoarytenoideus posterior

začátek
zadní plocha lamina cartilaginis cricoideae

průběh
laterokraniálně

úpon
zadní plocha processus muscularis cartilaginis arytenoideae

funkce
rotuje laterálně a táhne vzad cartilago arytenoidea - otevírá hlasivkovou štěrbinu a napíná vazy hlasivkové

inervace
n. laryngeus reccurens (n. vagus)

poznámka
jako jediný sval rozšiřuje hlasivkovou štěrbinu

m. thyroarytenoideus

začátek
a) m. thyroarytenoideus - zadní plocha lamina cartilaginis thyroideae laterálně od m. vocalis, ligamentum cricothyroideum
b) pars thyroepiglottica

průběh
dorsokraniálně, leží laterálně od m. vocalis

úpon
a) laterální bok processus muscularis cartilaginis arytenoideae
b) laterální okraj epiglottis

funkce
a) povoluje hlasivkové vazy, rotuje mediálně cart. arytenoidea a addkujue hlasivkové vazy
b) roztahuje plicae aryepiglotticae a rozšiřuje vstup do hrtanu

inervace
n. laryngeus reccurens (n. vagus)

poznámka
 

m. vocalis

začátek
vnitřní plocha lamina cartilaginis thyroideae, laterálně od úponu ligamentun vocale

průběh
laterálně podél ligamentum vocale

úpon
processus vocalis et fovae oblonga cartialginis arytenoideae

funkce
povolují zadní část hlasivkových vazů (přední zůstává napnutá)

inervace
n. laryngeus reccurens (n. vagus)

poznámka
 

m. cricoarytenoideus lateralis

začátek
horní okraj zevní plochy zadní části arcus cartilaginis cricoideae

průběh
šikmo dorsálně

úpon
processus muscularis cartilaginis aryteniodeae

funkce
mediální rotace cartilago arytenoidea, addukce hlasových vazů - zavírá hlasivkovou štěrbinu

inervace
n. laryngeus reccurens (n. vagus)

poznámka
 

m. cricothyroideus

začátek
a) pars recta
b) pars obliqua
obě společně na zevní ploše arcus cartilaginis cricoideae

průběh
 

úpon
a) zadní plocha dolní části lamina cartilaginis thyroideae
b) přední plocha cornu inferius cartilaginis thyroideae

funkce
napíná hlasivkové vazy překlopení štítné chrupavky vpřed

inervace
r. externus n. laryngei superioris (n. vagus)

poznámka
jediný sval zásobený z n.laryngeus sup.