m. scalenus minimus

začátek
přední okraj processus transversus C7

průběh
ve fissura scalenorum mezi a. subclavia a plexus brachialis

úpon
vnitřní okraj costa prima dorsálně od sulcus a. subclaviae a cupula pleurae

funkce
napíná cupulu pleurae

inervace
r. ventralis n. cervicalis C7

poznámka
vyskytuje se v 50% případů

m. rectus capitis lateralis

začátek
horní plocha processus transversus atlantis

průběh
 

úpon
processus jugularis ossis occipitalis

funkce
lateroflexe hlavy

inervace
r. ventralis n. cervicalis C1

poznámka
 

m. rectus capitis anterior

začátek
přední plocha massa lateralis a processus transvesus atlantis

průběh
 

úpon
pars basilaris ossis occipitalis dorsolaterálně od tuberculum pharyngeum

funkce
flexe hlavy (při oboustranné kontrakci)
lateroflexe hlavy (při jednostranné kontrakci)

inervace
r. ventralis n. cervicalis C1

poznámka
 

m. longus colli

začátek
a) dolní šikmá část - přední plocha těl obratlů Th1-3
b) horní šikmá část - tuberculum anterius processus transversi C3-5
c) přímá část - přední plocha těl obratlů C5-Th3

průběh
 

úpon
a) tuberculum anterius processus transversi C5-6
b) tuberculum aterius atlantis
c) přední plocha těl obratlů C2-4

funkce
a-c) flexe krční páteře(při oboustranné kontrakci) a lateroflexe krční páteře (jednostranná kontrakce)
a) rotace páteře na opačnou stranu (jednostranná kontrakce)
b) rotace hlavy na stejnou stranu (jednostranná kontrakce)

inervace
rr. ventrales nn. cervicalium C2-6

poznámka
 

m. longus capitis

začátek
tuberculum anterius processus transversi C3-6

průběh
 

úpon
pars basilaris ossis occipitalis laterálně od tuberculum pharyngeum

funkce
flexe (a mírná lateroflexe) hlavy

inervace
rr. ventralis nn. cervicalium C1-3

poznámka
 

m. scalenus posterior

začátek
tuberculum posterius processus transversi C5-7 (C4-6)

průběh
 

úpon
costa secunda dorsálně od tuberositas m. serrati ant.

funkce
flexe krční páteře (oboustranná kontrakce)
lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce)
táhne 2. žebro kraniálně

inervace
rr. ventrales nn. cervicalium C(6)7-8

poznámka
pomocný inspirační sval

m. scalenus medius

začátek
tuberculum posterius processus transvesri C3-7, processus transversus C2,(C1)

průběh
 

úpon
costa prima mezi sulcus a. subclaviae a tuberculum costae

funkce
flexe krční páteře (oboustranná kontrakce)
lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce)
táhne 1. žebro kraniálně

inervace
rr. ventrales nn. cervicalium C3-C8

poznámka
pomocný sval inspirační

m. scalenus anterior

začátek
tuberculum anterius processus transversi C3-6

průběh
 

úpon
tuberculum m. scaleni anterioris

funkce
flexe krční páteře (oboustranná kontrakce)
lateroflexe krční páteře na stejnou stranu a rotace na opačnou (jednostranná kontrakce)
táhne 1. žebro kraniálně

inervace
rr. venterales nn. cervicalium C4-6

poznámka
pomocný sval inspirační
po jeho přední straně sestupuje n. phrenicus

m. sternocleidomastoideus

začátek
horní okraj přední části manubrium sterni (mediálná část)
horní plocha extremitas sternalis claviculae (laterální část)

průběh
 

úpon
processus mastoideus, laterální část linea nuchalis superior

funkce
uklání hlavu na stejnou stranu a rotuje na opačnou (jednostranná kontrakce)
předsunuje a předklání hlavu (oboustranná kontrakce), zadní snopce zaklánějí hlavu

inervace
n. accessorius a přídatná vlákna z C2-4

poznámka
pomocný inspirační sval

platysma

začátek
fascia pectoralis et deltoidea

průběh
přebíhá klavikulu a mandibulu

úpon
dolní okraj mandibuly (pars mandibularis), laterální část dolního rtu (pars labialis),podkoží tváře a koutek ústní (pars modiolaris)

funkce
ovládá napětí kůže krku v souladu s pohyby krku, stahuje ústní koutek a dolní čelist

inervace
r. colli n. facialis

poznámka
pstčední snopce se kříží pod protuberantia menti, chybí ve střední dolní části krku