diaphragma

začátek
a) pars lumbalis - laterální snopce na ligamentum arcuatum mediale et laterale
mediální snopce na lig. longitudinale anterius (crus dextrum - anterolaterální plocha těl a disků L1-3, crus sinistrum - anterolaterální plocha těl a disků L1-2)
b) pars costalis - vnitřní plocha 7.-12. žebra a jejich chrupavek (střídá se se začátky m. transversus abd.)
c) pars sternalis - vnitřní plocha processus xiphoideus

průběh
a+b)kraniálně, poté horizontálně ke šlašitému středu
c) dorzálně (=horizontálně)

úpon
centrum tendineum diaphragmatis

funkce
hlavní vdechový sval - klenby se oplošťují a klesají, střed nemění svoji polohu

inervace
n. phrenicus

poznámka
mezi částmi bránice jsou 2 šlašitá políčka - trigonum lumbocostale et sternocostale
lig. arcuatum medianum je spojení crus dx. et sin. kolem hiatus aorticus
otvory pro průchody jednotlivých struktur jsou tvořeny křížením vláken

mm. subcostales

začátek
vnitřní strana žebra při anglus costae

průběh
kaudálně

úpon
vnitřní strana kaudálnějšího žebra (nebo ob jedno další)

funkce
nejasná - synergisté mm. intercostales interni

inervace
nn. intercostales 1.-11.

poznámka
často chybějí v horní hrudní oblasti

mm. intercostales intimi

začátek
dorsálně od sulcus costae

průběh
kaudálně

úpon
vnitřní strana kaudálnějšího žebra

funkce
nejasná - synergisté mm. intercostales interni

inervace
nn. intercostales 1.-11.

poznámka
často chybějí v horní hrudní oblasti
dorzálně od průběhu nervově-cévních svazků

mm. intercostales interni

začátek
11 párů - sulcus costae po celé délce žebra od sterna po angulus costae

průběh
kaudálně

úpon
horní okraj kaudálnějšího žebra ve stejném rozsahu

funkce
část mezi chrupavkami - vdechové svaly
část mezi kostmi - výdechové svaly

inervace
nn. intercostales 1.-11.

poznámka
v oblasti mezi angulus costae a páteří je zastupuje membrana intercostalis interna
ventrálně od průběhu nervově-cévních svazků

mm. intercostales externi

začátek
11 párů - dolní okraj po celé délce žebra mezi tuberculum costae a přechodem žebra v chrupavku

průběh
kaudálně

úpon
horní okraj kaudálnějšího žebra ve stejném rozsahu

funkce
zdvihají žebra - vdechové svaly

inervace
nn. intercostales 1.-11.

poznámka
v oblasti cartilago costae je zastupuje membrana intercostalis externa

mm. levatores costarum

začátek
a) mm. levatores costarum breves (12 svazků) - processus transversus C7-Th11
b) mm. levatores costarum longi (4 svazky) - společně se 4 dolními mm. levatores c. breves

průběh
laterokaudálně

úpon
a) mezi tuberculum a angulus costae kaudálnějšího žebra
b) mezi tuberculum a angulus costae o 2 žebra kaudálněji

funkce
zdvihají žebra

inervace
rr. dorsales ramorum posteriorum nn. spinalium Th1-12

poznámka
 

m. serratus anterior

začátek
8-10 zubů na 1.-9. žebru
(poslední se střídají se zuby m. obliquus abdominis externus)

průběh
 

úpon
margo medialis scapulae, angulus inferior scapulae

funkce
přitlačuje lopatku k hrudníku
vytáčí dolní úhel lopatky zevně, a tím zvedá paži nad horizontálu
při fixované lopatce zdvihá žebra

inervace
n. thoracicus longus

poznámka
pomocný sval vdechový

m. subclavius

začátek
costa prima (kraniální část v místě připojení chrupavky)

průběh
 

úpon
sulcus musculi subclavii (corporis claviculae)

funkce
stahuje klíční kost (rameno) dolů a dopředu
přitlačuje klíční kost v art. sternoclavicularis
při fixované končetině zdvihá 1. žebro

inervace
n. subclavius

poznámka
velmi slabý pomocný sval vdechový

m. pectoralis minor

začátek
3.-5. žebro laterálně od chrupavek
(často 2.-4.)

průběh
 

úpon
processus coracoideus scapulae

funkce
táhne a rotuje lopatku (a tím rameno) dopředu a dolů, rotuje kloubní jamku dopředu

inervace
n. pectoralis medialis
(n. pectoralis lateralis)

poznámka
pomocný vdechový sval

m. transversus thoracis

začátek
dolní třetina sterna, processus xiphoideus, cartilago costae 4.-7. (sternální okraje)

průběh
vějířovitě laterálně až kraniálně

úpon
cartilago costae 2.-6.

funkce
stahuje žebra

inervace
nn. intercostales 1.-6.

poznámka
pomocný výdechový sval

m. pectoralis major

začátek
a) pars clavicularis - mediální část claviculy
b) pars sternocostalis - ventrální strana sterna a přilehlé části chrupavek 1.-6. žebra, přední část 6. žebra
c) pars abdominalis - kraniální část aponeurosis m. obliqui abdominis externi

průběh
snopce jednotlivých částí svalu se kříží - pars clavicularis se upíná ventrálně a distálně, pars abdominalis dorsálně a proximálně (vzniká dojem otočení šlachy o 180°)

úpon
crista tuberculi majoris humeri

funkce
a)ventrální flexe paže
b)addukce a vnitřní rotace paže
a-c)zdvihá hrudník (žebra) při fixované končetině

inervace
a+b) n. pectoralis lateralis (kromě pars manubrialis)
b+c) n. pectoralis medialis (+ pars manubrialis)

poznámka
- pomocný sval vdechový
- dolní okraj svalu tvoří plica axillaris anterior
variace: m. chondroepitrochlearis - zvláštní svalové snopce běžící podél septum intermusculare brachii medialena epicondylus medialis humeri
m. sternalis - přídatné snopce na ventrální straně svalu (5%)