mm. intertransversarii laterales lumborum

začátek
a) partes dorsales - processus accessorius L2-L5
b) partes ventrales - processus costalis L2-L5

průběh
kraniálně z nižšího na vyšší obratel

úpon
a) processus costalis L1-L4
b) processus costalis L1-L4

funkce
lateroflexe bederní páteře

inervace
rr. anteriores (ventrales) nn. spinalium L1-L5

poznámka
 

mm. intertransversarii posteriores laterales cervicis

začátek
mezi processus transversi C1-Th1(7 párů)

průběh
kraniálně z nižšího na vyšší obratel

úpon
viz začátek

funkce
lateroflexe krční páteře

inervace
rr. anteriores (ventrales) nn. spinalium C2-Th1

poznámka
 

mm. intertransversarii anteriores cervicis

začátek
processus transversii C1-Th1 (7 párů)

průběh
kraniálně z nižšího na vyšší obratel

úpon
viz začátek

funkce
lateroflexe krční páteře

inervace
rr. anteriores (ventrales) nn. spinalium C2-Th1

poznámka
 

mm. intertransversarii

začátek
a) mm. intertransversarii mediales lumborum - mezi processus transversi Th10-L1
b) mm. intertransversarii thoracis - processus accessorius na Ll-L5
c) mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis - mezi processus transversii C1-Th1 (7 párů)

průběh
krabiálně z nižšího na vyšší obratel

úpon
a,b) viz začátek
c) processus mamillaris vyššího obratle

funkce
lateroflexe vyššího obratle na tiutéž stranu

inervace
rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium ???

poznámka
b+c) nekonstantní

mm. interspinales

začátek
a) mm. interspinales lumborum - mezi processus spinosus L1-L5 (4 páry)
b) mm. interspinales thoracis - mezi processus spinosus Th1-Th2 (Th2-Th3,Th11-Th12) 1 pár (3 páry)
c) mm. interspinales cervicis - mezi processus spinosus C2-Th1 (6 párů)

průběh
po stranách ligg. interspinalia z nižšího obratle na vyšší

úpon
processus spinosus dané oblasti

funkce
extense vyššího obratle (retroflexe páteře)

inervace
rr. posteroires (dorsales) nn. spinalium C2-C8,Th1 (Th2,Th11),L1-5

poznámka
a,b) nekonstantní

mm. rotatores

začátek
a) mm. rotatores lumborum
b) mm. rotatores thoracis
c) mm. rotatores cervicis
- běží z horní zadní strany processus transversus (costalis)

průběh
mediokraniálně z nižšího obratle na vyšší

úpon
dolní postranní část lamina arcus vertebrae

funkce
extense vyššího obratle (při oboustranné kontrakci)
rotace vyššího obratle na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci)

inervace
rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-L5 ????

poznámka
a) nekonstantní
c) nekonstantní

m. semispinalis

začátek
a) m. semispinalis thoracis - processus transversus Th6-Th10(Th11)
b) m. semispianlis cervicis - processus transversus Th1-Th5(Th6)
c) m. semispinalis capitis (dříve m. transversooccipitalis)- processus transversus C7-Th6(Th7), processus articularis C4-C6,(processus spinosus C7,Th1)

průběh
 

úpon
a) processus spinosus C6-Th4
b) processus spinosus C2-C5
c) mezi linea nucheae superior et inferior

funkce
a+b) extense páteře (při oboustranné kontrakci)
rotace páteře na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci)
c) extense hlavy a krční páteře (při oboustranné kontrakci)
rotace hlavy a krční páteře na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci)

inervace
rr. postreriores (dorsales) nn. spinalium
a)(Th3)Th4-Th6
b) C3-C6(C7)
c) C1-C4

poznámka
c) splývá s m. spinalis capitis (který tvoří jeho mediální část)

mm. multifidi

začátek
a) m. multifidus lumborum
b) m. multifidus thoracis
c) m. multifidus cervicis
- facies dorsalis ossis sacri, aponeurosis m. erectoris spinae, spina iliaca posterior superior, lig. sacroiliacum posterius, processus mamillares vertebrarum L1-L5, processus transversi vertebrarum Th1-Th12, processus articulares C4-C7

průběh
mediokraniálně

úpon
po celé délce processus spinosi, přeskakují přes 1 - 3 obratle výše

funkce
extense páteře (při oboustranné kontrakci)
lateroflexe a rotace páteře (při jednostranné kontrakci)

inervace
rr. posterories (dorsales) nn. spinalium C3-S1

poznámka
soustava krátkých svalů při páteři

m. splenius

začátek
a) m. splenius cervicis - processus spinosus (Th3)Th4-Th6
b) m. splenius capitis - dolní část lig. nuchae, processus spinosus C7-Th3

průběh
 

úpon
a) tuberculum posterius processus transversi C1-C2(C3)
b) processus mastoideus, laterální 1/3 pod linea nuchae inferior

funkce
a+b) extense hlavy (při oboustranné kontrakci)
lateroflexe hlavy a rotace na tutéž stranu (při jednostranné kontrakci)

inervace
rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-C5 ?????

poznámka
b) m. splenius cervicis může chybět nebo nebývá zřetelně oddělen od m. splenius capitis

m. spinalis

začátek
a) m. spinalis thoracis - processus spinosi Th11-L2
b) m. spinalis cervicis - processus spinosi C7-Th2, dolní část lig. nuchae
c) m. spinalis capitis - processus articularis C4-6

průběh
vzestupuje těsně podél páteře

úpon
a) processus spinosi Th(2,3)4-8
b) processus spinosus C2(C3,4)
c) planum occipitale mezi linea nucheae superior et inferior

funkce
a+b) extense páteře (při oboustranné kontrakci)
lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci)
c) extense hlavy

inervace
rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-Th8

poznámka
a) splývá s longissimus thoracis a semispinalis thoracis
b) variace
c) splývá s m. semispinalis capitis (tvoří jeho mediální část)

m. longissimus

začátek
a) m. longissimus thoracis - crista sacralis mediana, processus spinosi Th11-L5 a jejich ligg. supraspinalia
b) m. longissimus cervicis - processus transversi Th1-Th4(Th5)
c) m. longissimus capitis - processus transversi Th1-Th4(Th5) et processus articulares C4-C7

průběh
vzestupně podél páteře, jednotlivé části vždy mediálně od předchozí

úpon
a) zadní plocha processus costales et processus accessorii L1-L5, processus transvesi Th1-12, mezi tuberculum a angulus costae (2.,3.)4.-12. žebra, lamina media fasciae thoracolumbalis
b) tuberculum posterius processus transversi C2-C5(C6)
c) processus mastoideus

funkce
a+b) extense páteře (při oboustranné kontrakci)
lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci)
c) extense hlavy (při oboustranné kontrakci)
lateroflexe a rotace hlavy na tutéž stranu (při jednostranné kontrakci)

inervace
rr. posteriores (dorsales) nn. spinalium C1-L5

poznámka
 

m. iliocostalis

začátek
a)m. iliocostalis lumborum - medialní část labium externum cristae iliacae, crista sacralis lateralis
b)m. iliocostalis thoracis - angulus costae (6.)7.-12. žebra
c)m. iliocostalis cervicis - angulus costae 3.-6.(7.) žebra

průběh
vzestupně podél páteře, jednotlivé části vždy mediálně od předchozí

úpon
a) dolní část angulus costae (6.)7.-12. žebra
b) na horní části angulus costae 1.-6. žebra a na tuberculum posterius processus transversi vertebrae porominentis (C7)
c) tuberculum posterius vetebrae cervicales C4-C6

funkce
extense páteře (při oboustranné kontrakci)
lateroflexe páteře (při jednostranné kontrakci)

inervace
rr. posteriores (dorsales) n. spinalis (C8-L1) ???

poznámka
 

m. serratus posterior inferior

začátek
processus spinosus Th11-L2, ligamenta supraspinalia

průběh
laterokraniálně

úpon
angulus costae 9.-12.

funkce
sporná - stahuje dolní žebra (pomáhá při výdechu)
- fixuje dolní žebra pro vydatnější činnost bránice (pomáhá při nádechu)

inervace
nn. intercostales 9.-12.

poznámka
funkce je sporná, liší se dle autora

m. serratus posterior superior

začátek
ligamentum nuchae, processus spinosus C6-Th2 (C7-Th3???)
ligamenta supraspinalia

průběh
laterokaudálně

úpon
angulus costae 2.-5.

funkce
zdvihá žebra

inervace
nn. intercostales ???1-4 (2-5)

poznámka
pomocný sval vdechový

m. rhomboideus major

začátek
procesus spinosus Th1-4 (Th2-5)
ligamenta supraspinalia

průběh
laterokaudálně

úpon
margo medialis scapulae (pod úrovní spina scapulae)

funkce
táhne lopatku mediokraniálně k páteři

inervace
n. dorsalis scapulae

poznámka
často splývá s m. rhomboideus minor

m. rhomboideus minor

začátek
ligamentum nuchae, processus spinosus C6-7 (Th1)

průběh
laterokaudálně

úpon
horní třetina margo medialis scapulae

funkce
táhme lopatku mediokraniálně k páteři

inervace
n. dorsalis scapulae

poznámka
často splývá s m. rhomboideus major

m. levator scapulae

začátek
processus transversus C1-2
tuberculum posterius processus transversi C3-4

průběh
 

úpon
angulus superior scapulae

funkce
elevace lopatky (s natočením dlníhoúhlu dovnitř)
lateroflexe krční páteře při fixované lopatce

inervace
n. dorsalis scapulae
rr. musculares (n. spinalis C3-4)

poznámka
antagonista m. serratus anterior

m. latissimus dorsi

začátek
processus spinosus Th7-S5 lamina posterior fasciae thoracolumbalis spina iliaca posterior superior labium externum cristae iliacae costa (IX),X-XII

průběh
úponová šlacha se přetáčí tak, že nejkaudálnější snopce se upínají nejkraniálněji na humerus nad šlachou m. teres major

úpon
crista tuberculi minoris

funkce
vnitřní rotace, addukce a dorsální flexe v art. humeri zdvihá trup při fixovaných končetinách

inervace
n. thoracodorsalis

poznámka
úponová šlacha srůstá se šlachou m. teres major

m. trapezius

začátek
a) pars descendens - mediální třetina linea nuchalis superior, protuberantia occipitalis externa, pomocí ligamentum nuchae na processus spinosi C1-C6
b) pars transversa - processus spinosi C7-Th3
c) pars ascendens - processus spinosi Th4-Th12

průběh
snopce se sbíhají k ramenu

úpon
a) laterální třetina klíční kosti
b) acromion, margo superior spina scapulae
c) dolní okraj mediální části spina scapulae až po tuberculum deltoideum

funkce
a-c) fixace lopatky a její přitažení k páteři
a) elevace lopatky
extense hlavy (při fixovaném pletenci a oboustranné kontrakci)
lateroflexe hlavy (při fixovaném pletenci a jednostranné kontrakci)
b) přitahuje lopatku k páteři
c) deprese lopatky
a+c)vytáčí dolní úhel lopatky zevně, a tím zvedá paži nad horizontálu (synergista m. serratus ant.)

inervace
n. accessorius
rr. ventrales nn. cercicalium (C2)C3,C4

poznámka
speculum rhomboideum - aponeurotický začátek obou stran v oblasti C7