m. sphincter urethrovaginalis

začátek
centrum tendineum perinei

průběh
ventrálně po obou stranách pochvy a močové trubice

úpon
svaly obou stran se spojují před urethrou pod m. compressor urethrae

funkce
prodlužuje a stlačuje urethru
podporuje kontinenci

inervace
nn. perineales n. pudendi
rr. ventrales nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici

poznámka
pouze u ženy

m. compressor urethrae

začátek
přechod ramus ossis ischii a ramus inferior ossis pubis, distálně navazuje na m. sphincter urethrae externus

průběh
ventrálně po obou stranách pochvy a močové trubice

úpon
svaly obou stran se spojují před urethrou a pod m. sphincter urethrae

funkce
prodlužuje a stlačuje urethru
podporuje kontinenci

inervace
nn. perineales n. pudendi
rr. ventrales nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici

poznámka
pouze u ženy
vzácně běží vlákna až k centrum tendineum perinei a tvoří m. transversus perinei profundus

m. sphincter urethrae externus

začátek
u muže: horní část obkružuje cervix vesicae a přechází do hladké svaloviny močového měchýře (vzadu) a prostaty (vepředu)
dolní část obepíná pars membranacea urethrae, část vláken přechází do hladké svaloviny prostaty
u ženy: obkružuje horní třetinu urethry, splývá s hladkou svalovinou močového měchýře (nahoře), pochvy a močové trubice (dole)

průběh
obkružuje močovou trubici

úpon
některá vlákna na ramus inferior ossis pubis

funkce
stlačení močové trubice
relaxace při mikci
kontrakce při vypuzení posledních kapek moče nebo semene z pars membranacea urethrae

inervace
nn. perineales n. pudendi
rr. ventrales nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici

poznámka
rozdílné uspořádání u muže a ženy

m. transversus perinei profundus

začátek
ramus ossis ischii (mediální část)

průběh
příčně, mediálně

úpon
centrum tendineum perinei

funkce
udržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední rovině

inervace
nn. perineales n. pudendi
rr. ventrales nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici

poznámka
pouze u muže
u ženy nahrazen snopci hladké svaloviny

m. bulbospongiosus

začátek
centrum tendineum perinei, raphe perinei

průběh
obemyká bulbus / vetibuli a glandula vestibularis major, ventrolaterálně se oba svaly rozestupují

úpon
u muže:a) zadní - fascia perinei / centrum tendineum pernei, m. sphincter ani externus
b) střední vlákna - dorsum penis / dorsum corporis clitoridis
c) přední vlákna - strany crura penis a fascia penis / strany corpora cavernosa clitoridis

funkce
u muže: vyprazdňuje uretru při močení a ejakulaci
b) pomáhá pří erekci stlačením bulbus penis
c) pomáhá při erekci stlačení v. dorsalis penis profunda
u ženy: svírá poševní vchod a vyprazdňuje glandulae vestibulares
c)pomáhá při erekci stlačení v. dorsalis clitoridis profunda

inervace
nn. perineales n. pudendi
rr. ventrales nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici

poznámka
rozdílné uspořádání u muže a ženy

m. ischiocavernosus

začátek
tuber ischiadicum (mediální část), ramus ossis ischii

průběh
ventromediálně

úpon
laterální strana crus penis

funkce
stlačuje crus penis, podporuje erekci, smrštěním vztyčuje penis

inervace
nn. perineales n. pudendi
rr. ventrales nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici

poznámka
 

m. transversus perinei superficialis

začátek
tuber ischiadicum (mediální a ventrální část)

průběh
příčně, mediálně

úpon
centrum tendineum perinei

funkce
udržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední rovině

inervace
nn. perineales n. pudendi
rr. ventrales nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici

poznámka
slabý, často chybějící sval