m. ischiocavernosus

začátek
tuber ischiadicum (mediální část), ramus ossis ischii

průběh
ventromediálně

úpon
laterální strana crus penis

funkce
stlačuje crus penis, podporuje erekci, smrštěním vztyčuje penis

inervace
nn. perineales n. pudendi
rr. ventrales nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici

poznámka