m. sphincter ani externus

začátek
a) pars subcutanea - pod m. sphincter ani internus, přední část občas splývá s centrum tendineum perinei, zadní část s ligamentum anococcygeum
b) pars superficialis - obkružuje dolní část m. sphincter ani internus, přední část plývá s centrum tendineum perinei, zadní s kostrčí pomocí zvláštního úponu
c) pars profunda - obkružuje horní část m. sphincter ani internus, hlubší vlákna splývají s m. puborectalis, přední část splývá s mm. transversi perinei superficiales /hlavně u ženy/, zadní s lig. anococcygeum

průběh
obkružuje konečník

úpon
a-c) viz začátek

funkce
uzavírá svalovým tonusem canalis analis a udržuje kontinenci, volně může být sevření zesíleno

inervace
nn. rectales inferiores n. pudendi (přední část svalu)
r. ventralis n. sacralis S4

poznámka
 

m. ischiococcygeus (coccygeus)

začátek
spina ischiadica a stěna pánve

průběh
přikládá se na vnitřní stranu ligamentum sacrospinale a splývá s ním

úpon
laterální okraje kostrče a obratel S5

funkce
pomáhá stlačovat orgány a udržovat kontinenci, břišní lis, vdechový sval

inervace
rr. ventrales n. sacralis S4

poznámka
často chybí, kolísá poměr vaziva svalových snopců

m. levator ani

začátek
a) m. puboccocygeus - zadní část corpus ossis pubis
- m. puboperinealis - snopce vzařují do centrun tendineum perinei
- m. puboprostaticus (m. levator prostatae) /u muže/ - mediální snopce obkružující prostatu
- m. pubovaginalis /u ženy/ - snpoce vzařující do stěny pochvy
- m. puboanalis - kříží se a splývají s podélnou svalovibou konečníku
b) m. puborectalis - kaudálně pod m. pubococcygeus, spojuje se s druhostranným svalem
c) m. iliococcygeus - vazivový pruh na fascia obturatoria mezi canalis obturatorius a spina ischiadica (= arcus tendineus m. levatoris ani)

průběh
c) přidává se k ligamentum anococcygeum

úpon
a,b) viz začátek
c) laterální strana kostrče

funkce
a-c) stlačuje orgány ze stran a pomáhá kontinenci, břišní lis
b) uzavírá konečník (synergista m. sphincter ani externus) a přispívá k vytvoření angulus anorectalis

inervace
n. pudendus (anterolaterální část)
r. ventralis n. sacralis S4

poznámka